646.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

646.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst i 2023, svarende til 17,5 pct. af alle 18-66-årige. Det drejer sig blandt andet om 142.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 233.000 på førtidspension, 35.000 personer på efterløn samt 12.000 på Arne-pension, jf. figuren. I de 646.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension. 

En stor del af de 646.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan fx gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn, Arne-pension og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst.  

Fx vil en forkortelse af dagpengeperioden fra 2 til 1½ år øge beskæftigelsen med 9.500 personer ifølge Finansministeriet. En afskaffelse af både efterlønnen og Arne-pension vil øge beskæftigelsen med 18.000 personer i 2030 ifølge Finansministeriet. 

Fodnoter