650.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ca. 650.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst, svarende til knap 20 pct. af alle 18-64-årige. Det drejer sig blandt andet om 200.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 203.000 på førtidspension, 61.000 personer på efterløn, 57.000 på sygedagpenge samt 48.000 personer på barselsdagpenge, jf. figuren. I de 650.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension.

En stor del af de 650.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan eksempelvis gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Eksempelvis beregnede Dagpengekommissionen, at en nedsættelse af dagpengesatsen med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med ca. 13.000 personer. Et stop for tilgangen til efterløn i 2021 kan løfte beskæftigelsen med 30.000 personer i 2025.Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål 284 af 21. marts 2017 

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør