654.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

654.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst i 2022, svarende til ca. 18 pct. af alle 18-66-årige. Det drejer sig blandt andet om 155.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 226.000 på førtidspension, 35.000 personer på efterløn samt 24.000 på Arne-pension, jf. figuren. I de 654.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension.

En stor del af de 654.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan eksempelvis gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn, Arne-pension og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Eksempelvis beregnede Dagpengekommissionen, at en nedsættelse af dagpengesatsen med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med ca. 13.000 personer. Et stop for tilgangen til efterløn i 2024 kan løfte beskæftigelsen med 18.000 personer i 2030Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 92 (2020-21)  . Afskaffelse af Arne-pension kan øge beskæftigelsen med 8.000 i 2030Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 394 (2020-21)  .

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk