660.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

660.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst i 2023, svarende til ca. 18 pct. af alle 18-66-årige. Det drejer sig blandt andet om 156.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 225.000 på førtidspension, 35.000 personer på efterløn samt 14.000 på Arne-pension, jf. figuren. I de 660.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension.

En stor del af de 660.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan fx gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn, Arne-pension og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Eksempelvis beregnede Dagpengekommissionen, at en nedsættelse af dagpengesatsen med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med ca. 13.000 personer. En afskaffelse af efterlønnen frem mod 2030 kan løfte beskæftigelsen med 18.000 personer i 2030Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 127 (2021-22)  . Afskaffelse af Arne-pension kan øge beskæftigelsen med ca. 8.000 i 2030Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 394 (2020-21)  .

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk