Danmark har de 4. højeste offentlige udgifter blandt OECD-landene

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I Danmark udgør de offentlige udgifter 50,9 pct. af BNP i 2018, svarende til 1.144 mia. kr. Det er det 4. højeste blandt alle OECD-lande, jf. figuren. De offentlige udgifter består primært af offentligt forbrug (fx sygehusydelser, uddannelse og ældrepleje), indkomstoverførsler (fx folkepension, SU og kontanthjælp), offentlige investeringer, subsidier samt renteudgifter.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør