Kontanthjælp: Hvor meget får man udbetalt?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Under kontanthjælpsloftet og med det midlertidige børnetilskud får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 20.600 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2021, heraf 1.900 kr. i midlertidigt børnetilskud. Et par på kontanthjælp med 3 børn får udbetalt 26.700 kr. (heraf 1.100 kr. i midlertidigt børnetilskud) i ydelser om måneden efter skat, jf. figur 1. Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst.

Det udbetalte beløb på 20.600 kr. om måneden for en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn stammer fra en række forskellige ydelser. Kontanthjælp efter skat udgør 11.200 kr. Hertil kommer 1.000 kr. i boligstøtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 2.200 kr. pr. måned, mens en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn får udbetalt 4.400 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.   og børnetilskud. Det midlertidige børnetilskud udgør 1.900 kr., jf. figur 2.

Ovenstående beregninger er baseret på familietyper, hvor der er gjort en række antagelser om fx kommuneskat, husleje og børnenes alder. I praksis vil der være konkrete familier, som vil have andre karakteristika, hvorved de kan afvige fra de viste beløb i figurerne.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk