Kontanthjælp: Hvor meget får man udbetalt?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn får udbetalt 19.100 kr. om måneden i ydelser efter skat i 2023. Et par på kontanthjælp med 2 børn får udbetalt 24.900 kr. i ydelser om måneden efter skat, jf. figur 1. Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst.

Det udbetalte beløb på 19.100 kr. om måneden for en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn stammer fra en række forskellige ydelser. Kontanthjælp efter skat udgør 11.500 kr. Hertil kommer 1.100 kr. i boligstøtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 2.000 kr. pr. måned, mens en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn får udbetalt 4.600 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.   og børnetilskud, jf. figur 2.

Ovenstående beregninger er baseret på familietyper, hvor der er gjort en række antagelser om fx kommuneskat, husleje og børnenes alder. I praksis vil der være konkrete familier, som vil have andre karakteristika, hvorved de kan afvige fra de viste beløb i figurerne.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk