Kontanthjælpsloftet: Hvor meget får man udbetalt?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Med V-regeringens kontanthjælpsloft er der pr. 1. oktober 2016 indført et loft over, hvor meget man samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet fungerer på den måde, at hvis de samlede ydelser overstiger kontanthjælpsloftet, så nedsættes boligstøtte og særlig støtte, så man kun modtager ydelser svarende til loftet.

Under kontanthjælpsloftet får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 18.300 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2019. Et par på kontanthjælp med 3 børn får udbetalt 25.000 kr. i ydelser om måneden efter skat, jf. figur 1. Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst.

Det udbetalte beløb på 18.300 kr. om måneden for en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn stammer fra en række forskellige ydelser. Kontanthjælp efter skat udgør 10.900 kr. Hertil kommer 1.000 kr. i boligstøtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 2.100 kr. pr. måned, mens en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn får udbetalt 4.200 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.  og børnetilskud, jf. figur 2.

Ovenstående beregninger er baseret på familietyper, hvor der er gjort en række antagelser om fx kommuneskat, husleje og børnenes alder. I praksis vil der være konkrete familier, som vil have andre karakteristika, hvorved de kan afvige fra de viste beløb i figurerne.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk