Provenutab ved lavere topskat

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En afskaffelse af topskatten vil umiddelbart give et provenutab for statskassen på knap 18 mia. kr. ifølge Finansministeriet. Når man tager højde for tilbageløbLavere topskat øger den disponible indkomst. Når den øgede disponible indkomst omsættes til forbrug, øges statens indtægter fra moms og afgifter. Dette kaldes ”tilbageløb” og betyder at en del af det umiddelbare provenutab kommer tilbage i statskassen.   samt, at nogle vil arbejde flere timer når topskatten afskaffes, reduceres provenutabet til 10 mia. kr., jf. tabellen.  

Til sammenligning er de samlede offentlige udgifter på godt 1.100 mia. kr., dvs. provenutabet ved en afskaffelse af topskatten svarer til 0,9 pct. af de samlede offentlige udgifter. 

Finansministeriet vurderer, at en afskaffelse af topskatten øger beskæftigelsen med 9.500 personer og øger BNP med 13 mia. kr. 

Det er veldokumenteret, at der er positive adfærdseffekter af at sænke topskatten. Der er usikkerhed om, hvor stor effekten er, men der er til gengæld bred enighed blandt skatteeksperter om, at fortegnet er positivt. Ovenfor er regnet med de effekter, som Finansministeriet og Skatteministeriet anvender, og som er relativt konservative (små) i forhold til, hvad den økonomiske litteratur finder af effekter på danske data. Produktivitetskommissionen ville ikke afvise, at en nedsættelse af topskatten ville være helt selvfinansierende. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk