Provenutab ved lavere topskat

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

En afskaffelse af topskatten vil umiddelbart give et provenutab for statskassen på ca. 16 mia. kr. ifølge Finansministeriet. Når man tager højde for tilbageløb "Tilbageløb” dækker over, at lavere topskat øger den disponible indkomst. Når den øgede disponible indkomst omsættes til forbrug, øges statens indtægter fra moms og afgifter. Dermed kommer en del af det umiddelbare provenutab tilbage i statskassen.  samt, at nogle vil arbejde flere timer når topskatten afskaffes, reduceres provenutabet til 9½ mia. kr., jf. tabellen.

Til sammenligning er de samlede offentlige udgifter på ca. 1.100 mia. kr., dvs. provenutabet ved en afskaffelse af topskatten svarer til 0,9 pct. af de samlede udgifter.

Finansministeriet vurderer, at en afskaffelse af topskatten øger beskæftigelsen med 8.600 personer og øger BNP med 11 mia. kr.

Det er veldokumenteret, at der er positive adfærdseffekter af at sænke topskatten. Der er usikkerhed om, hvor stor effekten er, men der er til gengæld bred enighed blandt skatteeksperter om, at fortegnet er positivt. Ovenfor er regnet med de effekter, som Finansministeriet og Skatteministeriet anvender, og som er relativt konservative (små) i forhold til, hvad den økonomiske litteratur finder af effekter på danske data. Produktivitetskommissionen ville ikke afvise, at en nedsættelse af topskatten ville være helt selvfinansierende.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør