Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør 6 ud af 10 voksne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ca. 61 pct. af den voksne befolkning er enten offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i 2023. Dermed udgør gruppen, som man også kan kalde velfærdskoalitionen, et klart flertal af vælgerne. 

I 1970 var velfærdskoalitionen kun halvt så stor, idet 1 ud af 3 voksne enten var offentligt ansat eller overførselsmodtager, jf. figuren. I 1981 udgjorde velfærdskoalitionen for første gang mere end 50 pct. af den voksne befolkning. Og siden er velfærdskoalitionen vokset til som nævnt at udgøre ca. 61 pct. af den voksne befolkning i 2023. 

Fodnoter