Høj og uens beskatning af kapitalafkast i Danmark

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Skattesatserne for beskatning af kapital varierer betydeligt mellem forskellige typer af kapitalafkast. Korrigeret for inflation har aktieindkomst sammen med renteindtægter (og anden positiv kapitalindkomst) de højeste reale skattesatser på 84 pct. Omvendt har pensionsafkast og boligopsparing lavere satser på 20-30 pct., jf. figuren.

Skattesystemet skubber dermed danskernes formuer i retning af pension og boliger på bekostning af fri opsparing i fx aktier og obligationer.Dog er den effektive beskatning for de fleste pensionsopsparere højere som følge af indkomstaftrapning af ydelser til pensionister. 

Generelt bør beskatning af kapitalafkast være både lav og symmetrisk (dvs. samme satser) på tværs af forskellige typer af kapitalindkomst:

Symmetriske satser: Fordi kapitalen dermed søger hen mod de mest rentable investeringer, fremfor at investeringsbeslutningen afgøres af forskelle i beskatningen.

Lave satser: Økonomisk teori taler for, at kapitalafkast slet ikke bør beskattes, fordi skat på kapitalafkast er en skat på opsparing, dvs. udskudt forbrug. Det er ikke samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at beskatte forbrugsudskydelse. Det følger bl.a. af et grundlæggende resultat i økonomisk teori påvist af Joseph Stiglitz og Anthony AtkinsonAtkinson, A. B. & Stiglitz, J. E. (1976): "The Design of Tax Structure: Direct versus Indirect Taxation", Journal of Public Economics 6 (1-2)  i 1976. Begge er kendt for deres fordelingspolitiske engagement, så det er ikke fordi, de har en aversion mod omfordeling.

Fodnoter