Danmark har den næsthøjeste skat på aktieindkomst blandt OECD-lande

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I Danmark beskattes aktieindkomst progressivt med en skattesats på 27 pct. op til 55.300 kr. i 2020, mens aktieindkomster over dette beløb beskattes med 42 pct. Ser man på den øverste sats på 42 pct., har Danmark den næsthøjeste sats blandt OECD-lande, og væsentligt højere end i fx Norge (31,7 pct.), Sverige (30 pct.) og Tyskland (26,4 pct.). 

En nedsættelse af aktieindkomstskatten fra op til 42 pct. til 27 pct. vil indebære et provenutab på 2½ mia. kr.Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 25 af 5. oktober 2018   Til sammenligning er de samlede offentlige udgifter på ca. 1.100 mia. kr. Hvis skatten på både aktieindkomst, positiv kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter) og rentefradragets skatteværdi sænkes til en flad skat på 25 pct., vil det være omtrent provenuneutraltKilde: CEPOS-notat ”Høj og uens beskatning af kapital i Danmark”, 24. august 2016  . 

Generelt bør beskatning af kapitalafkast være både lav og symmetrisk på tværs af forskellige typer af kapitalindkomst.  

Høj beskatning af aktieindkomstskat er herudover særlig problematisk for mindre og nystartede virksomheder, som typisk ikke har adgang til kapitalmarkederne (fordi fx banker ikke har nogen information som de kan basere deres kreditgivning på). Typisk vil finansieringen komme fra friværdi i iværksætterens egen bolig eller lavere pensionsopsparing. Hvis investeringen lykkes, vil afkastet blive beskattet med aktieindkomstskatten på op til 42 pct. Hvis han alternativt satte pengene ind på en pensionsopsparing, beskattes afkastet med 15,3 pct., mens skattesatsen ved afdrag på boliggæld er på mellem 25 og 33 pct. (skatteværdien af rentefradraget). Hvis investeringen går galt, kan investor ikke altid udnytte sit tab skattemæssigt. Disse asymmetrier gør det mindre attraktivt at blive iværksætter og udgør dermed en stor udfordring for iværksætteri i Danmark.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk