Danskerne har et lavere privatforbrug end vores velstandsniveau tilsiger

Type: ABCepos

Danmark har et relativt højt velstandsniveau svarende til en 6. plads blandt OECD-lande i 2021, når man ser på BNP pr. indbygger, jf. figuren. Ser man på det private forbrug pr. indbygger, så ligger Danmark imidlertid nede på en 9. plads. Når vi ikke har så højt et privatforbrug som vores velstand umiddelbart skulle tilsige, så skyldes det, at skattetrykket er højt og at de høje skatter blandt andet finansierer et højt offentligt forbrug. Det offentlige forbrug pr. indbygger i Danmark er det 5. højeste blandt OECD-lande.

Der er stor forskel på privat og offentligt forbrug: Ved privat forbrug bestemmer borgerne selv, hvordan pengene bruges. Her må man formode, at hver borger vælger at bruge pengene på noget, der har stor værdi for vedkommende selv. Modsat med offentligt forbrug, hvor politikerne bestemmer hvad pengene bruges på. Dermed er der risiko for, at pengene bruges på noget, der ikke skaber samme høje værdi for borgerne.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk