Absolutte og relative fattigdomsgrænser

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Med Thorning-regeringens fattigdomsgrænse defineres man som økonomisk fattig, hvis man 3 år i træk har en disponibel indkomst under 50 pct. af medianindkomsten, ikke er studerende og har en nettoformue under 100.000 kr.

Tages der udgangspunkt i Thorning-regeringens fattigdomsgrænse, er antallet af fattige mere end fordoblet fra 26.800 i 2000 til 55.800 i 2017, jf. figuren.

Som følge af realvæksten i økonomien og politik-tiltag (som fx skattereformer) er medianindkomsten (som fattigdomsgrænsen afhænger af) vokset over perioden. I 2000 udgjorde grænsen for relativt fattige 94.900 kr., mens den i 2017 var vokset til 118.300 kr. (2019-niveau, korrigeret for inflation).

Såfremt man havde fastholdt fattigdomsgrænsen på niveauet på 94.900 kr. i 2019-PL (7.900 kr. om måneden) i år 2000 (dvs. uændret købekraft, hvor der kun korrigeres for udviklingen i forbrugerpriserne), ville antallet i fattigdomsgruppen være faldet fra 26.800 personer i 2000 til 20.500 personer i 2017 - en nedgang på 23 pct.

Udviklingen i antallet af fattige afhænger således afgørende af, om man bruger en absolut eller relativ fattigdomsgrænse. Hvis man anvender et absolut fattigdomsbegreb, er der 23 pct. færre fattige i 2017 sammenlignet med 2000. Modsat er fattigdommen mere end fordoblet (stigning på 108 pct.), hvis man anvender en relativ fattigdomsgrænse (som Thorning-regeringen gjorde).

Ovenstående beregninger understreger ulempen ved en relativ fattigdomsdefinition, fordi den ikke forholder sig til, hvilke varer (husleje, mad mv.) det er nødvendigt at have råd til for ikke at være økonomisk fattig. Hvis hele Danmarks befolkning fik forøget deres indkomst med fx 20 pct., ville antallet af fattige ifølge denne relative definition være uændret, selvom også personer med lave indkomster får øget deres indkomst med 20 pct.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør