Beskæftigelseseffekt af forskellige skattelettelser (topskat, bundskat, beskæftigelsesfradrag mv.)

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Hvis topskatten nedsættes for 5 mia. kr., øges arbejdsudbuddet (og derigennem beskæftigelsen) svarende til 5.600-7.000 personer ifølge Finansministeriets estimater, jf. figuren. Forhøjes beskæftigelsesfradraget for 5 mia. kr. øges beskæftigelsen svarende til 2.300 personer. Dvs. lavere topskat øger beskæftigelsen med 2½-3 gange så meget som en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Sænkes bundskatten med 5 mia. kr. for personer i beskæftigelse (dvs. ikke for personer på overførselsindkomst) øges beskæftigelsen svarende til 4.400 personer. Dvs. omtrent dobbelt så meget som ved højere beskæftigelsesfradrag.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør