Kommunepotentiale

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Social- og Indenrigsministeriet opgør hvert år de enkelte kommuners udgiftsbehov www.noegletal.dk.

En kommunes udgiftsbehov findes som summen af to tal: Det socioøkonomiske udgiftsbehov og det aldersbestemte udgiftsbehov.
Kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov er bestemt på basis af en række socioøkonomiske kriterier, f.eks. antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter og antal enlige over 65 år.
Det aldersbestemte udgiftsbehov afhænger af kommunens aldersmæssige befolkningssammensætning.

Forholdet mellem kommunens faktiske udgifter og udgiftsbehovet betegnes normalt serviceniveau i den kommunaløkonomiske litteratur. Social- og Indenrigsministeriet har dog tilkendegivet, at de ikke længere vil anvende begrebet serviceniveau. Derfor har Cepos valgt i stedet at anvende betegnelse udgiftsniveau for forholdet mellem de faktiske udgifter og udgiftsbehovet.

Udgiftsniveauet – altså forholdet mellem udgifter og udgiftsbehov – varierer blandt kommunerne i 2019 mellem 90 og 110 procent af landsgennemsnittet.

Det samlede kommunepotentiale beregnes ved at tage udgangspunkt i den kommune, som mest økonomisk og effektivt har honoreret sine forpligtelser til at levere velfærdsservice til borgerne og altså fremstår med det laveste udgiftsniveau. Derefter beregnes besparelsen (=kommunepotentialet) for alle landets kommuner, hvis de var lige så økonomiske og effektive, som kommunen med det laveste udgiftsniveau.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Andre analyser i samme kategori

  Se alle

  Vi kunne ikke finde relevante artikler