Kommunepotentiale

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør hvert år de enkelte kommuners udgiftsbehov www.noegletal.dk.

En kommunes udgiftsbehov findes som summen af to tal: Det socioøkonomiske udgiftsbehov og det aldersbestemte udgiftsbehov.
Kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov er bestemt på basis af en række socioøkonomiske kriterier, f.eks. antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter og antal enlige over 65 år.
Det aldersbestemte udgiftsbehov afhænger af kommunens aldersmæssige befolkningssammensætning.

Serviceniveauet angiver forholdet mellem kommunens faktiske udgifter og de udgifter, der kan forklares ud fra kommunens udgiftsbehov, som følger af kommunens aldersmæssige og socioøkonomiske sammensætning.

Serviceniveauet – altså forholdet mellem udgifter og udgiftsbehov – varierer blandt kommunerne i 2016 mellem 92 og 109 procent af landsgennemsnittet.

Det samlede kommunepotentiale beregnes ved at tage udgangspunkt i den kommune, som mest økonomisk og effektivt har honoreret sin serviceforpligtelse og altså fremstår med det laveste serviceniveau. Derefter beregnes besparingspotentialet for alle landets kommuner, såfremt de var lige så økonomiske og effektive til at levere deres service.

De kommuner, der bruger det, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har defineret som deres udgiftsbehov, har et serviceniveau på 1. De, der har under 1, har gjort det billigere og dermed mere effektivt, mens de der har mere end 1, har brugt flere ressourcer på at leve op til deres serviceforpligtelse, end Økonomi- og Indenrigsministeriet har sat som deres udgiftsbehov.

I 2016 var Frederiksberg, Vejle og Tårnby de tre kommuner, der mest effektivt og billigst leverede service til deres borgere. Hvis alle landets kommuner blev drevet lige så effektivt som dem, ville vi sammenlagt kunne spare mere end 27 milliarder kroner på årsbasis.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 25 38 30 00

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 25 38 30 00

  Andre analyser i samme kategori

  Se alle

  Vi kunne ikke finde relevante artikler