Råderum på 19½ mia. kr. frem til 2025

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Frem til 2025 er der et råderum på de offentlige finanser på 19½ mia. kr., jf. figuren. Det årlige råderum vokser fra mia. kr. i 2022 til 19½ mia. kr. om året i 2025. Råderummet kan gå til enten lavere skatter eller højere offentlige udgifter.  

Råderummet skyldes i høj grad tidligere gennemførte reformer af bl.a. efterløn, folkepension og dagpenge. Reformerne har medvirket til, at der nu er finanspolitisk holdbarhed (dvs. de langsigtede udgifter kan finansieres uden skattestigninger) samtidig med, at der er et råderum på 19½ mia. kr. frem til 2025.  

Råderummet stiger gradvist frem til 2025. I 2022 er der et råderum på 5 mia. kr., der kan anvendes på lavere skat eller højere udgifter. I 2023 er råderummet vokset til 10 mia. kr., og herefter vokser det til 19½ mia. kr. i 2025. Råderummet kan gøres større gennem nye reformer af fx efterløn, dagpenge og SU. 

Ud af de 19½ mia. kr. har politikerne allerede lagt beslag på ca. 2 mia. kr. til bl.a. forsvar. Der resterer herefter et ”frit” råderum på 17½ mia. kr. 

Fodnoter