Råderum på 24½ mia. kr. frem til 2025

Type:ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Frem til 2025 er der et råderum på de offentlige finanser på 24½ mia. kr., jf. figuren. Det årlige råderum vokser fra 1 ½mia. kr. i 2019 til 24½ mia. kr. om året i 2025. Råderummet kan gå til enten lavere skatter eller højere offentlige udgifter.

Råderummet skyldes i høj grad tidligere gennemførte reformer af bl.a. efterløn, folkepension og dagpenge. Reformerne har medvirket til, at der nu er finanspolitisk holdbarhed (dvs. de langsigtede udgifter kan finansieres uden skattestigninger) samtidig med, at der er et råderum på 24½ mia. kr. frem til 2025.

Råderummet stiger gradvist frem til 2025. I 2019 er der et råderum på 1½ mia. kr., der kan anvendes på lavere skat eller højere udgifter. I 2022 er råderummet vokset til knap 8 mia. kr., og herefter vokser det til 24½ mia. kr. i 2025. Råderummet kan gøres større gennem nye reformer af fx efterløn, dagpenge og SU.

Ud af de 24½ mia. kr. har politikerne allerede lagt beslag på 3 mia. kr. til bl.a. forsvar. Der resterer herefter et ”frit” råderum på 21½ mia. kr.

Fodnoter

    Tags