Råderum på 32 mia. kr. frem til 2025

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Frem til 2025 er der et råderum på de offentlige finanser på 32 mia. kr., jf. figuren. Det årlige råderum vokser fra 3½mia. kr. i 2020 til 32 mia. kr. om året i 2025. Råderummet kan gå til enten lavere skatter eller højere offentlige udgifter.

Råderummet skyldes i høj grad tidligere gennemførte reformer af bl.a. efterløn, folkepension og dagpenge. Reformerne har medvirket til, at der nu er finanspolitisk holdbarhed (dvs. de langsigtede udgifter kan finansieres uden skattestigninger) samtidig med, at der er et råderum på 32 mia. kr. frem til 2025.

Råderummet stiger gradvist frem til 2025. I 2020 er der et råderum på 3½ mia. kr., der kan anvendes på lavere skat eller højere udgifter. I 2022 er råderummet vokset til 10 mia. kr., og herefter vokser det til 32 mia. kr. i 2025. Råderummet kan gøres større gennem nye reformer af fx efterløn, dagpenge og SU.

Ud af de 32 mia. kr. har politikerne allerede lagt beslag på 3 mia. kr. til bl.a. forsvar. Der resterer herefter et ”frit” råderum på 29 mia. kr.

Fodnoter