Anvendelse af råderum til lavere skat: Flad skat på 40 pct., selskabsskat på 20 pct., registreringsafgiften nedsættes til 60 pct. og aktionærskat på 30 pct.

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er et frit råderum i statskassen på 21½ mia. kr. frem til 2025. Råderummet på 21½ mia. kr. kan bruges på enten lavere skatter eller højere offentlige udgifter.

Hvis politikerne anvender hele råderummet på lavere skat – fremfor fx højere offentligt forbrug – kan man få nedenstående skattepakke, jf. tabellen. Reformpakken medfører en flad skat på 40 pct. Det vil indebære, at marginalskatten for højtlønnede vil være lavere end i UK, Tyskland og Holland. Provenutabet ved en flad skat på 40 pct. udgør ifølge Finansministeriet blot 15 mia. kr. Selskabsskatten sænkes til 20 pct. som er under det svenske niveau på 20,6 pct. Aktionærskatten sænkes fra 42 til 30 pct. (svensk niveau), mens den forvridende registreringsafgift sænkes til en flad sats på 60 pct. fra det nuværende niveau på hhv. 85 og 150 pct.

Pakken vil løfte beskæftigelsen med ca. 18.000 personer og øge BNP med 27 mia. kr. ud fra Finansministeriets regnemetoder.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør