Anvendelse af råderum til lavere skat: Topskat afskaffes, registreringsafgiften sænkes til 70 pct., selskabsskat på 19 pct. mens aktieskat og renteskat sænkes til 37 pct.

Type: ABCepos

Der er et frit råderum i statskassen på 17½ mia. kr. frem til 2025. Råderummet på 17½ mia. kr. kan bruges på enten lavere skatter eller højere offentlige udgifter.  

Hvis politikerne anvender hele det frie råderum på lavere skat – fremfor fx højere offentligt forbrug – kan man få nedenstående skattepakke, jf. tabellen. Afskaffelsen af topskatten medfører en øverste marginalskat på 42 pct. Det vil indebære, at marginalskatten for højtlønnede vil være lavere end i UK, Tyskland og Holland. Provenutabet ved at afskaffe topskatten udgør ifølge Skatteministeriet blot 10 mia. kr. Selskabsskatten sænkes til 19 pct. som er under det svenske niveau på 20,6 pct.mens den forvridende registreringsafgift reduceres fra 150 pct. til 70 pct. De højeste satser for aktieindkomstskat og skat på positiv kapitalindkomst kan reduceres fra 42 til 37 pct. 

Pakken vil løfte beskæftigelsen med ca. 13.000 personer og øge BNP med 25 mia. kr. ud fra Finansministeriets regnemetoder. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk