Stor stigning i offentlige bevillinger til forskning siden 2006

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De offentlige bevillinger til forskning udgør ca. 1 pct. af BNP i 2024, jf. figuren. Siden 2006 er der sket et stort løft i de offentlige bevillinger til forskning fra knap 0,8 pct. af BNP i årene 2001-2006 til ca. 1 pct. af BNP siden 2010. Stigningen indtraf som følge af Globaliseringsaftalen fra 2006, der tilførte ca. 6 mia. kr. til offentlig forskning og udvikling, for at sikre at udgifterne ville udgøre mindst 1 pct. af BNP. 

Det midlertidigt lave niveau i 2022 skyldes primært en nævner effekt, idet nominelt BNP steg kraftigt med 11 pct. i 2022, herunder som følge af markante prisstigninger i blandt andet handel og transport (høje fragtrater). 

Fodnoter