Hvad er en marginalskat?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Marginalskatten angiver, hvor meget der betales i skat af den sidste tjente krone. I 2023 har en topskatteyder en marginalskat på 55,9 pct. Det svarer til, at når man tjener 100 kr. ekstra, skal man betale 55,9 kr. i indkomstskat og beholder 44,1 kr. selv, jf. figuren.

Marginalskatten er relevant, fordi den har betydning for incitamentet til at arbejde flere timer og yde en ekstra indsats. Hvis marginalskatten er høj, er der et lille incitament til at arbejde ekstra. En nedsættelse af marginalskatten, fx gennem lavere topskat, vil øge incitamentet til at arbejde ekstra.

Marginalskatten for en topskatteyder kan beregnes på følgende vis for 2023:

Først betales der arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. Der er fradrag for arbejdsmarkedsbidrag i de øvrige indkomstskatter. Herefter betales der kommuneskat (25,0 pct. i en gennemsnitskommune), bundskat (12,09 pct.) samt topskat (15 pct.). Summen af disse skatter udgør 52,09 pct. Det er lidt højere end det skrå skatteloft på 52,07 pct., hvilket indebærer et lille nedslag i topskatten i en gennemsnitskommune.

Marginalskatten for en topskatteyder i en gennemsnitskommune kan herefter beregnes som: 8+(1-0,08)*52,07 = 55,9 pct.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk