Moderniseret jobfradrag giver en LO-familie skattelettelse på 20.000 kr.

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Der er et stort råderum i den offentlige økonomi frem til 2025. Hvis regeringen anvender 23 mia. kr. på at gennemføre en modernisering af beskæftigelsesfradraget giver det følgende effekter:

·         En LO-familie får en skattelettelse på 20.000 kr. årligt.

·         Forslaget vil gøre det mere attraktivt at være i job frem for på overførsel. For en ledig øges gevinsten ved at tage et job til 250.000 kr. om året med ca. 7.000 kr. årligt.

·         Den øverste marginalskat falder med godt 5 point. fra 56 pct. til godt 50 pct.

·         Forslaget øger beskæftigelsen svarende til ca. 20.000 personer, hvilket ville være den største skattereform i Danmarkshistorien.

Det moderniserede jobfradrag indebærer omtrent en fordobling af det nuværende beskæftigelsesfradrag, samtidig med at loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes. Det maksimale beskæftigelsesfradrag udgør med gældende regler 36.500 kr. årligt, hvilket opnås ved en indkomst på ca. 340.000 kr. Skatteværdien af fradraget på de 36.500 kr. er på 25 pct., svarende til ca. 9.000 kr.

Det nuværende loft over beskæftigelsesfradraget indebærer, at hvis man tjener f.eks. 600.000 kr., får man fortsat kun 36.500 kr. i beskæftigelsesfradrag. Dvs. for indkomster over 340.000 kr. er der ikke proportionalitet mellem indkomst og beskæftigelsesfradrag. Når loftet ophæves, fås fuld proportionalitet mellem jobfradrag og indkomst. Dvs. jo mere man tjener, jo mere får man i jobfradrag. 

Med forslaget vil marginalskatten på lønindkomst blive nedsat for alle personer med lønindkomst over personfradraget, jf. figuren.  Bundskatteydere vil med forslaget få nedsat marginalskatten til 36,6 pct., mens topskatteydere vil få nedsat marginalskatten med godt 5 point. (fra 56 pct. til godt 50 pct.).

Forslaget om et nyt moderne jobfradrag skal ses som et alternativ til at sænke topskatten. Lavere topskat giver mere arbejdsudbud og velstand for pengene, men hvis man politisk ikke ønsker at reducere topskatten, kan man i stedet gennemføre det nye, moderne jobfradrag.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk