Lille lønpræmie ved at tage en videregående uddannelse i Danmark

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I Danmark er der en relativt lille lønpræmie ved at tage en videregående uddannelse. Personer med en videregående uddannelse tjener 24 pct. mere end personer, der højeste har taget en ungdomsuddannelse i Danmark. Kun Norge har en mindre lønpræmie, mens lønpræmien er på 45 pct. i Schweiz, på 49 pct. i Holland og på 58 pct. i Tyskland. En lav lønpræmie medfører et svagt incitament til at tage en videregående uddannelse. 

Derudover beskattes lønpræmien relativt hårdt i Danmark, idet den øverste marginalskat er på 66 pct. inkl. effekten af afgifterOmvendt er SU’en meget høj i Danmark. Det øger isoleret set afkastet af at tage en uddannelse generelt, men øger ikke incitament til at tage uddannelser, der giver et højt afkast (i form af høj løn og produktivitet) frem for at tage uddannelser med et lavt afkast.   

De viste lønpræmier viser de faktiske lønforskelle mellem personer med videregående uddannelse og personer med en ungdomsuddannelse. Der er således ikke korrigeret for, at en del af lønforskellene skyldes forskelle i evner mv., som ikke kan tilskrives forskelle i uddannelsesniveau. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk