1,9 million danskere har en privat sundhedsforsikring

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Antallet af personer med en privat sundhedsforsikring er steget fra 1,3 mio. i 2011 til ca. 1,9 mio. i 2016, jf. figur 1. Det svarer til en stigning på 38 pct.

Den markante udvikling i sundhedsforsikringerne er sket på trods af, at Thorning-regeringen i 2012 valgte at ophæve skattefritagelsen på sundhedsforsikringer. Stigningen i efterspørgslen må derfor være et udtryk for, at den økonomiske ulempe ved beskatning opvejes af fordelene ved en sundhedsforsikring.

Private sundhedsforsikringer har overordnet set en række gavnlige effekter på de offentlige finanser:

 • Sundhedsforsikringerne aflaster de offentlige sygehusudgifter. Hver gang en person vælger at benytte sin privatfinansierede forsikring til behandling på et privathospital, frem for at benytte et offentligt hospital, er der en aflastning af de offentlige sygehusudgifter.
 • Sundhedsforsikringer bidrager til at mindske presset på de offentlige ventelister, da køen bliver kortere, fordi nogle patienter vælger at blive behandlet i det private. Hertil kommer, at muligheden for hurtigere behandling og derved et kortere behandlingsforløb alt andet lige forventes at afkorte det samlede sygefravær (givet at personen er sygemeldt i ventetiden), hvilket medfører lavere udgifter til sygedagpenge.
 • I fremtiden kan der forventes en stor stigning i efterspørgslen efter de sundhedsydelser, som i dag leveres af det offentlige og finansieres over skatten. Hvis man i stigende grad supplerer med private sundhedsforsikringer, vil udgiftspresset kunne begrænses.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 448,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 448,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS