Top 1 pct. betaler 9,3 pct. af alle skatter og afgifter i 2018 – en stigning fra 6,5 pct. i 1994

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden 1994 er de 1 pct. rigeste danskeres andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger steget fra 6,5 pct. til 9,3 pct. i 2018. Andelen har været svagt faldende siden 2015 (fra 9,7 pct. i 2015 til 9,3 pct. i 2018), men niveauet de seneste 4 år (2015-2018) er det højeste i 25 år. Andelen på 9,3 pct. i 2018 svarer til ca. 75 mia. kr. (2020-niveau), hvilket kan finansiere ca. 125.000 offentligt ansatte.

En gennemsnitlig person i top 1 pct. betaler 1,6 mio. kr. i skatter og afgifter, svarende til finansieringen af knap 3 offentligt ansatte. 

Hvis top 1 pct. havde betalt den samme andel i 2018 som i 1994, ville de have betalt 24 mia. kr. mindre i skat, svarende til finansieringen af ca. 40.000 offentligt ansatte. Stigningen skyldes højere indkomst blandt de øverste indkomstgrupper, hvilket altså kommer hele samfundet til gode bl.a. via øgede skatteindtægter.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk