Top 1 pct. betaler 9,4 pct. af alle skatter og afgifter i 2017 – en stigning fra 6,5 pct. i 1991

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden 1991 er de 1 pct. rigeste danskeres andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger steget fra 6,5 pct. til 9,4 pct. i 2017. Niveauet i de seneste 3 år (2015-2017) er det højeste i 25 år. Andelen på 9,4 pct. i 2017 svarer til ca. 75 mia. kr. (2019-niveau), hvilket kan finansiere ca. 125.000 offentligt ansatte.

En gennemsnitlig person i top 1 pct. betaler 1,6 mio. kr. i skatter og afgifter, svarende til finansieringen af knap 3 offentligt ansatte. 

At top 1 pct.s andel af skattebetalingerne er steget gennem perioden, skyldes at de har haft en større indkomstfremgang end den resterende befolkning.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør