Danmark har det 4. mest progressive skattesystem i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de OECD-lande, der har den største grad af progression i skattesystemet. Progressionen er her målt som forskellen i marginalskatten for højt- og lavtlønnede (hhv. 167 pct. og 67 pct. af en gennemsnitsløn). Marginalskatten for højtlønnede udgør ifølge OECD 56 pct., mens marginalskatten for lavtlønnede udgør 39 pct. Det giver en progression på 17 pct. point. i Danmark, jf. figuren. Sverige har det mest progressive skattesystem med en progression på 24 pct. point.

Den høje grad af progression i Danmark svarer til en skat på uddannelse og gør det dermed relativt mindre attraktivt at tage en uddannelse, der løfter produktiviteten og giver en høj løn.

Årsagen til progressionen i det danske skattesystem på 17 pct. point i 2019 er topskatten (ca. 14 pct. point), mens loftet over beskæftigelsesfradraget også bidrager til progressionen i skattesystemet.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk