Danmark har det 4. mest progressive skattesystem i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de OECD-lande, der har den største grad af progression i skattesystemet. Progressionen er her målt som forskellen i marginalskatten for højt- og lavtlønnede (hhv. 167 pct. og 67 pct. af en gennemsnitsløn). Marginalskatten for højtlønnede i Danmark udgør 56 pct. ifølge OECD, mens marginalskatten for lavtlønnede udgør 39 pct. Det giver en progression på 17 pct. point. i Danmark, jf. figuren. Dermed har Danmark det 4. mest progressive skattesystem i OECD. Irland og Sverige har de mest progressive skattesystem med en progression på ca. 21 pct. point.

Den høje grad af progression i Danmark svarer til en skat på uddannelse og gør det dermed relativt mindre attraktivt at tage en uddannelse, der løfter produktiviteten og giver en høj løn.

Årsagen til progressionen i det danske skattesystem på 17 pct. point i 2020 er topskatten (ca. 14 pct. point), mens loftet over beskæftigelsesfradraget også bidrager til progressionen i skattesystemet.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk