Danmark har det 4. mest progressive skattesystem i OECD

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de OECD-lande, der har den største grad af progression i skattesystemet. Progressionen er her målt som forskellen i marginalskatten for højt- og lavtlønnede (hhv. 167 pct. og 67 pct. af en gennemsnitsløn). Marginalskatten for højtlønnede udgør 55,9 pct., mens marginalskatten for lavtlønnede udgør 39,6 pct. Det giver en progression på 16,2 pct. point. i Danmark, jf. figuren. Sverige har det mest progressive skattesystem med en progression på 24 pct. point.

Den høje grad af progression i Danmark svarer til en skat på uddannelse og gør det dermed relativt mindre attraktivt at tage en uddannelse, der løfter produktiviteten og giver en høj løn.

Årsagen til progressionen i det danske skattesystem på 16,2 pct. point i 2018 er topskatten (13,8 pct. point), mens loftet over beskæftigelsesfradraget står for den resterende del.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør