Markant fald i privatforbrugets andel af BNP over de sidste 50 år

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I 2022 udgør privatforbruget 42,8 pct. af BNP, dvs. under halvdelen af den danske værdiskabelse er til rådighed som privatforbrug. Tilbage i 1966 (dvs. for godt 50 år siden) udgjorde privatforbruget 58 pct. af BNP. Privatforbrugets BNP-andel har dog stabiliseret sig siden år 2000.

Nedgangen i privatforbrugets BNP-andel gennem de sidste 50 år er i høj grad et resultat af væksten i den offentlige sektor og stigningen i skattetrykket. De offentlige forbrugsudgifter er fx vokset fra at udgøre 18 pct. af BNP i 1966 til 22 pct. i 2022, dvs. en stigning på 4 pct. point., mens kommune- og amtsskatten steg fra 15,6 pct. i 1970 til 32,5 pct. i 2001.

Det markante fald i 2022 skal dog ses i lyset af at nominelt BNP steg med 11 pct. i 2022, herunder som følge af prisstigninger. Det må forventes at blive normaliseret i de kommende år. Samtidig er der aftalt pæne lønstigninger i 2023 og 2024, som vil understøtte privatforbruget.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk