Danmark havde skattetryk på 25 pct. af BNP i 1960 – som i USA

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark har tidligere været et land med et lavt skattetryk. I 1960 var skattetrykket på ca. 25 pct. af BNP. Det var på niveau med skattetrykket i USA. Siden blev skatterne forhøjet, så skattetrykket siden midten af 1980erne har været i omegnen af 45 pct. af BNP. Omvendt har skattetrykket i USA været stort set uændret siden 1960 og er i 2022 på ca. 28 pct. af BNP. 

Fodnoter