Stort potentiale for at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er meget stor forskel på, hvor meget de enkelt kommuner udsætter deres opgaver (fx rengøring, ældrepleje, madlavning) for konkurrence. Gribskov er den kommune, der har den største grad af konkurrenceudsættelse (43,7 pct.). Samsø Kommune har den laveste grad af konkurrenceudsættelse med 18,0 pct., efterfulgt af Ærø og Norddjurs.

Den høje grad af konkurrenceudsættelse i blandt andet Gribskov Kommune indikerer, at der er et stort potentiale for at øge konkurrenceudsættelsen i andre kommuner. Erfaringer tilsiger, at udlicitering i gennemsnit kan give den samme service med en besparelse på ca. 11 pct. med stor variation afhængigt af sektor, kommune og konkrete institutionerFor dokumentation af besparelsespotentialet på 11 pct.: Se linket til rapporten fra Struensee og Co. Ovenfor. .

Læs mere:

”Hvordan realiseres gevinsterne ved øget samspil mellem den offentlige og private sektor?” rapport udarbejde af Struensee og Co. For CEPOS, marts 2016

"Mere konkurrence i det offentlige", november 2016, rapport udarbejdet af konkurrenceraadgivning.dk for CEPOS.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk