Uændret skattetryk siden midten af 1980’erne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Skattetrykket er i 2022 42,6 pct. af BNP. Det er et stort fald ift. 2021. Det lave niveau i 2022 skal dog ses i lyset af at nominelt BNP steg med 11 pct. i 2022, herunder som følge af markante prisstigninger i blandt andet handel og transport. Det må forventes at blive normaliseret i de kommende år.

Ser man bort fra 2022, har skattetrykket været omtrent uændret siden midten af 1980’erne. Undervejs har der været udsving som følge af konjunkturer og andre midlertidige forhold. Gennemsnittet for perioden 1986-2022 er på 46,3 pct. af BNP.

Når skattetrykket ikke er aftaget siden 1980’erne, skal det ses i lyset af, at de fleste skattereformer har været omlægninger, hvor lavere marginalskatter er blevet finansieret ved blandt andet reduktion af rentefradraget og forhøjelser af afgifter. En anden årsag til, at skattetrykket ikke er faldet er, at kommunerne har hævet kommuneskatten fra i gennemsnit at udgøre 27,3 pct. i 1986 til 32,5 pct. i 2001. I 2002 blev skattestoppet indført og det standsede opdriften i kommune- og amtsskatten.

Fodnoter