Aftrapning af folkepensionens grundbeløb giver marginalskat på op til 69 pct.

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Folkepensionens grundbeløb udgør i 2017 ca. 74.000 kr. Har man arbejdsindtægt på over 344.000 kr., sker der modregning i folkepensionens grundbeløb med 30 pct.  Aftrapningen af grundbeløbet medfører, at marginalskatten på arbejde stiger med op til 17 pct. point. Dermed stiger marginalskatten fra 42 pct. til 59 pct. for bundskatteydere og fra 56 pct. til 69 pct. for topskatteydere, der er pensionister alene som følge af aftrapningen af folkepensionens grundbeløb, jf. figuren.

Ca. 10.000 folkepensionister får i dag aftrappet deres grundbeløb pga. for høj arbejdsindtægt. Hvis aftrapningen af folkepensionens grundbeløb afskaffes, vil det medføre et provenutab efter tilbageløb og adfærd på 150 mio. kr. Forslaget vurderes at øge beskæftigelsen med ca. 200 personer.

I dag er der mulighed for at få opsat pension, hvis man udskyder sin folkepension. Det ændrer imidlertid ikke på, at der er ca. 10.000 folkepensionister, der i dag har en arbejdsindtægt på 344.000 og derover. De får reduceret deres grundbeløb og oplever derfor en marginalskat på op til 69 pct.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk