20.000 flere kommunalt ansatte fra 2008 til 2010 – efterfulgt af nedgang på 36.000 siden 2010

Type: ABCepos
Table of contents×

I 1. kvartal 2008 var der ca. 433.000 kommunalt ansatte (omregnet til fuldtidsbeskæftigede). Frem til 2010 skete der en kraftig stigning på 20.000 ansatte til 453.000 kommunalt ansatte. I de følgende år blev antallet af kommunalt ansatte nedbragt og udgør i 4. kvartal 2019 417.000, jf. figuren.

Til tider fremstilles udviklingen i kommunalt ansatte med udgangspunkt i 2010, hvorved nedgangen i kommunalt ansatte udgør ca. 36.000. En sådan opgørelse ser bort fra stigningen fra 2008 til 2010. Siden 2008 har nedgangen i kommunalt ansatte været på 16.000 personer, dvs. under halvdelen af den målte nedgang siden 2010. Nedgangen på 14.000 personer svarer til en relativ nedgang på knap 4 pct. siden 2008.

En del af formålet med kommunalreformen (gennemført i 2007) var at høste stordriftsfordele. Nedgangen i den kommunale beskæftigelse siden 2010 kan dermed også skyldes, at man nu høster nogle af disse stordriftsfordele.

Desuden er der siden 2008 blevet ansat flere i stat og regioner, således at den samlede offentlige beskæftigelse nu er højere end i 2008.

Derudover skal tilpasningen i antal kommunalt ansatte også ses i lyset af, at der fra 2011 er indført en sanktionsmekanisme, som straffer kommunerne for at overskride budgetterne. Fra 1992 til 2010 overskred kommunerne år efter år deres budgetter. Det resulterede i, at det offentlige forbrug i perioden voksede med omtrent 90 mia. kr. mere end planlagt.

Set over en længere årrække er der de sidste 50 år sket en meget kraftig stigning i antallet af offentligt ansatte: I dag er 3 gange så mange offentligt ansatte som i 1966.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk