Danmark er en lille økonomi og har derfor ekstra stor gavn af frihandel

Type:ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dansk økonomi er meget lille sammenlignet med store lande som fx USA, Japan, Frankrig og Storbritannien. Derfor er det naturligt, at vores samhandel med andre lande er høj i forhold til større landeFordi muligheden for at specialisere sig i produktionen af mange forskellige varer og tjenester er bedre for større lande , jf. figuren. Samhandel med andre lande betyder, at vi kan specialisere os i at producere fx medicin, mens vi kan importere fx biler og smartphones. Specialisering og den international arbejdsdeling bidrager til at løfte produktiviteten og dermed velstanden. Det betyder også, at jo færre hindringer (i form af told og tekniske handelshindringer), der laves for frihandel, jo bedre kan vi udnytte og få gavn af den internationale arbejdsdeling og specialisering.

Anm.: Samhandlen med andre lande er beregnet som et simpelt gennemsnit af import og eksport divideret med BNP. Kilde: OECD

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør