Handel med andre lande giver de største gevinster til personer med lave indkomster

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Handel med andre lande medfører store fordele for hele befolkningen. I fravær af handel på tværs af landegrænser ville den midterste person i indkomstfordelingen (medianen) opleve et fald i realindkomstenRealindkomsten er indkomst korrigeret for forbrugerpriser, dvs. jo lavere forbrugerpriser, jo højere realindkomst.  på 54 pct. som følge af dyrere varer og tjenester, jf. figuren.

De store gevinster ved handel skyldes, at handel med andre lande gør det muligt at fremstille varer og tjenesteydelser, hvor omkostningerne er lavest. Samtidig øger frihandel konkurrencen. Lavere omkostninger og øget konkurrence sænker forbrugerpriserne, hvilket øger realindkomsten.

Gevinsten ved handel er imidlertid størst for de personer der har de laveste indkomster. I fravær af frihandel ville en person med lav indkomst opleve et fald i realindkomsten på 67 pct. Omvendt ville en person med en høj indkomst opleve et fald i indkomsten på 37 pct.

Når lavindkomster opnår den største gevinst ved frihandel, skyldes det at personer i lavindkomstgruppen bruger en højere andel af deres indkomst på internationalt handlede varer (fx mad og tøj), mens personer med høje indkomster i højere grad bruger deres indkomst på serviceydelser, som i langt mindre grad handles på tværs af landegrænser.

Figuren viser undersøgelsens resultat for Danmark. Resultaterne for de øvrige lande er på linje med resultaterne for Danmark, herunder at gevinsterne er størst for personer med lave indkomster. Analysen ser udelukkende på effekten på realindkomsten af ændrede priser som følge af handel, men undersøger ikke effekter på lønninger.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk