Provenuet fra selskabsskatten udgør kun lille del af de samlede skatteindtægter

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten er blandt de mest forvridende og skadende skatter. Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag til at øge produktiviteten og dermed også lønningerne.

Provenuet fra selskabsskatten udgør imidlertid en begrænset del af de samlede skatteindtægter, jf. figuren. I 2018 udgjorde de samlede skatteindtægter (skattetrykket) 45,6 pct. af BNP, mens provenuet fra selskabsskatten udgjorde 2,7 pct. af BNP.

Anm.: Skattetrykket beregnes som skatter og afgifter divideret med BNP. Kilde: Danmarks Statistik

Fodnoter

    Tags

    Del denne side

    Forfatter(e):

    Del denne side

    Forfatter(e):