Provenuet fra selskabsskatten udgør kun lille del af de samlede skatteindtægter

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Selskabsskatten er blandt de mest forvridende og skadende skatter. Ifølge Produktivitetskommissionen er lavere selskabsskat et af de mest effektive håndtag til at øge produktiviteten og dermed også lønningerne.

Provenuet fra selskabsskatten udgør imidlertid en begrænset del af de samlede skatteindtægter, jf. figuren. I 2021 udgjorde de samlede skatteindtægter (skattetrykket) 47,6 pct. af BNP, mens provenuet fra selskabsskatten udgjorde 3,8 pct. af BNP.

Fodnoter