Kontanthjælp: Disponibel indkomst er større end minimumsbudget

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Rockwool Fondens Forskningsenhed har udarbejdet et bud på et minimumsbudget. Rockwool Fonden definerer minimumsbudgettet som det laveste rådighedsbeløb, der skal til hver måned for at opretholde en beskeden tilværelse. Minimumsbudgettet afhænger af hvor mange voksne og børn, der er i familien og hvor i landet, familien bor. I budgettet er der antaget minimumsudgifter til det enkelte familiemedlem til ting og goder, som den pågældende person kan bruge. Fx tøj, transport samt mad og drikke.

Minimumsbudgettet svinger fra 10.900 kroner for en enlig person uden børn, til 26.300 kroner for et par med tre børn, jf. tabellen.

Kontanthjælpsmodtageres disponible indkomst ligger i 2021 over Rockwool Fondens minimumsbudget for alle familietyper, bortset fra en enlig uden børn, jf. tabellen. Beregningerne illustrerer med andre ord, at det er muligt at opretholde en beskeden tilværelse for kontanthjælpsmodtagere.

Rockwool Fonden har lagt ind i sit minimumsbudget, at der er udgifter på ca. 1.100 kr. om måneden til forsikringer for et par med 2 børn. Det er højt, da en indboforsikring koster ca. 200 kr. om måneden. Den høje forsikringspræmie skyldes bl.a., at der også antages udgifter til A-kasse-kontingent, hvilket ikke er relevant for mange lavindkomstfamilier herunder fx kontanthjælpsfamilier. Månedlige transportudgifter på 1.900 kr. for en kontanthjælpsfamilie forekommer også højt, ligesom man må undre sig over et bogbudget på 800 kr. om året, når bøger kan lånes gratis på biblioteker. Desuden forekommer det ubegrundet at medtage udgifter til et ur, givet at alle har en mobiltelefon.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk