Kontanthjælp: Udbetalte ydelser er større end grundbudgettet for de fleste familietyper

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ydelseskommissionen har udarbejdet et bud på et grundbudget, defineret ved ”at det muliggør et beskedent, men sundt liv med mulighed for at deltage i familie- og samfundsmæssige sammenhænge”. 

Grundbudgettet afhænger af hvor mange voksne og børn, der er i familien og tager højde for stordriftsfordele. I budgettet er der antaget minimumsudgifter til det enkelte familiemedlem til ting og goder, som den pågældende person kan bruge. Fx tøj, transport samt mad og drikke. 

Ydelseskommissionen angiver udgifterne i 2021-niveau. CEPOS har opregnet udgifterne til 2023-niveau med prisudviklingen, dvs. der er indregnet den høje inflation siden 2021. 

Grundbudgettet i 2023 svinger fra 11.000 kroner for en enlig person uden børn, til 27.800 kroner for et par med tre børn, jf. tabellen.  

Grundbudgettet ligger i 2023 over kontanthjælpsmodtageres disponible indkomst for alle familietyper, bortset fra en enlig uden børn (300 kr. under) og et par med tre børn (2.000 kr. under), jf. tabellen.  

Ydelseskommissionen har lagt ind i sit grundbudget, at der er udgifter på ca. 1.300 kr. om måneden til forsikringer for et par med 2 børn. Det er højt, da en indboforsikring koster ca. 200 kr. om måneden. Den høje forsikringspræmie skyldes bl.a., at der også antages udgifter til A-kasse-kontingent, hvilket ikke er relevant for mange lavindkomstfamilier herunder fx kontanthjælpsfamilier. Månedlige transportudgifter på 2.200 kr. for en kontanthjælpsfamilie forekommer også højt.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk