Udvikling i antallet af relativt fattige, 2000-2017

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2017 55.800 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,0 pct. af befolkningen.

Siden 2014 er antallet af relativt fattige vokset med 34 pct. (14.200 personer eller 4.700 årligt), efter at stigningen havde været begrænset til ca. 400 årligt i gennemsnit fra 2009-2014, jf. figuren. Fra 2000-2009 voksede antallet af relativt fattige i gennemsnit med 1.400 personer årligt.

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.

Der er tale om en relativ fattigdomsdefinition. En relativ fattigdomsdefinition har den ulempe, at den ikke forholder sig til, hvilke varer (husleje, mad mv.), det er nødvendigt at have råd til for ikke at være økonomisk fattig. Hvis hele Danmarks befolkning fik forøget deres indkomst med fx 20 pct., ville antallet af fattige ifølge denne relative definition være uændret, selvom også personer med lave indkomster får øget deres indkomst med 20 pct.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør