Udvikling i lavindkomstgruppen, 2000-2017

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Lavindkomstgruppen er defineret som de personer, der har en disponibel indkomst (bruttoindkomst minus indkomstskat) på under halvdelen af medianindkomsten i befolkningen. Medianindkomsten er den disponible indkomst for den person, som er præcis midt i indkomstfordelingen. Dvs. den ene halvdel af befolkningen har en lavere disponibel indkomst end medianen, og den anden halvdel har en højere disponibel indkomst end medianen.

I 2017 var medianindkomsten 236.600 kr. (2017-data opskrevet til 2019-PL), og lavindkomstgruppen består derfor af personer med disponible indkomster mindre end 118.300 kr. årligt eller ca. 9.900 kr. om måneden.

I 2017 var der ca. 473.900 personer i lavindkomstgruppen, svarende til 8,1 pct. af befolkningen, jf. figuren. Det er en stigning på 203.700 personer siden 2000 (fra et niveau på 270.200 personer i 2000, svarende til 5,1 pct. af befolkningen).

Studerende indgår i lavindkomstgruppen, men er i færd med at dygtiggøre sig og vil derfor senere i livet typisk opnå en relativ høj indkomst. Derfor er det ikke umiddelbart et problem at være i lavindkomstgruppen som studerende. Der er sket en stor stigning i antallet af studerende de seneste 10 år. Ser man bort fra studerendeOg personer der bor sammen med studerende. , er lavindkomstgruppen kun vokset med 77.500 personer siden 2000 eller kun knap 40 pct. af den samlede stigning i lavindkomstgruppen. Faktisk er der færre personer i lavindkomstgruppen ekskl. studerende i 2017 sammenlignet med 2008.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør