Udvikling i lavindkomstgruppen, 2000-2018

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Lavindkomstgruppen er defineret som de personer, der har en disponibel indkomst (bruttoindkomst minus indkomstskat) på under halvdelen af medianindkomsten i befolkningen. Medianindkomsten er den disponible indkomst for den person, som er præcis midt i indkomstfordelingen. Dvs. den ene halvdel af befolkningen har en lavere disponibel indkomst end medianen, og den anden halvdel har en højere disponibel indkomst end medianen.

I 2018 var medianindkomsten 241.800 kr. (2018-data opskrevet til 2020-niveau), og lavindkomstgruppen består derfor af personer med disponible indkomster mindre end 120.900 kr. årligt eller ca. 10.100 kr. om måneden.

I 2018 var der ca. 464.000 personer i lavindkomstgruppen, svarende til 8,1 pct. af befolkningen, jf. figuren. Det er en stigning på 72 pct. siden år 2000, hvor niveauet var på 270.200 personer, svarende til 5,1 pct. af befolkningen.

Studerende indgår i lavindkomstgruppen, men er i færd med at dygtiggøre sig og vil derfor senere i livet typisk opnå en relativ høj indkomst. Derfor er det ikke umiddelbart et problem at være i lavindkomstgruppen som studerende. Der er sket en stor stigning i antallet af studerende de seneste 10 år. Ser man bort fra studerendeOg personer der bor sammen med studerende.  , er lavindkomstgruppen kun vokset med 44 pct. siden år 2000. Faktisk er antallet af personer i lavindkomstgruppen ekskl. studerende i 2018 på omtrent samme niveau som i 2008 og 2009.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk