Udvikling i lavindkomstgruppen, 2000-2019

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Lavindkomstgruppen er defineret som de personer, der har en disponibel indkomst (bruttoindkomst minus indkomstskat) på under halvdelen af medianindkomsten i befolkningen. Medianindkomsten er den disponible indkomst for den person, som er præcis midt i indkomstfordelingen. Dvs. den ene halvdel af befolkningen har en lavere disponibel indkomst end medianen, og den anden halvdel har en højere disponibel indkomst end medianen.

I 2019 var medianindkomsten 247.200 kr. (2019-data opskrevet til 2021-niveau), og lavindkomstgruppen består derfor af personer med disponible indkomster mindre end 123.600 kr. årligt eller ca. 10.300 kr. om måneden.

I 2019 var der ca. 462.000 personer i lavindkomstgruppen, svarende til 8,0 pct. af befolkningen, jf. figuren. Det er en stigning siden år 2000, hvor niveauet var på 270.000 personer, svarende til 5,1 pct. af befolkningen.

Studerende indgår i lavindkomstgruppen, men er i færd med at dygtiggøre sig og vil derfor senere i livet typisk opnå en relativ høj indkomst. Derfor er det ikke umiddelbart et problem at være i lavindkomstgruppen som studerende. Der er sket en stor stigning i antallet af studerende de seneste 10 år. Ser man bort fra studerendeOg personer der bor sammen med studerende.  , er lavindkomstgruppen kun vokset fra 168.000 i 2000 til 239.000 i 2019. Faktisk er antallet af personer i lavindkomstgruppen ekskl. studerende i 2019 på omtrent samme niveau som i 2008 og 2009.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk