Udvikling i lavindkomstgruppen, 2000-2021

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Lavindkomstgruppen er defineret som de personer, der har en disponibel indkomst (bruttoindkomst minus indkomstskat) på under halvdelen af medianindkomsten i befolkningen. Medianindkomsten er den disponible indkomst for den person, som er præcis midt i indkomstfordelingen. Dvs. den ene halvdel af befolkningen har en lavere disponibel indkomst end medianen, og den anden halvdel har en højere disponibel indkomst end medianen. 

I 2021 var medianindkomsten knap 279.000 kr. (2021-data opskrevet til 2023-niveau), og lavindkomstgruppen består derfor af personer med disponible indkomster mindre end ca. 139.000 kr. årligt eller ca. 11.600 kr. om måneden.  

I 2021 var der ca. 457.000 personer i lavindkomstgruppen, svarende til 7,9 pct. af befolkningen, jf. figuren. Det er en stigning siden år 2000, hvor niveauet var på 289.000 personer, svarende til 5,4 pct. af befolkningen. 

Studerende indgår i lavindkomstgruppen, men er i færd med at dygtiggøre sig og vil derfor senere i livet typisk opnå en relativ høj indkomst. Derfor er det ikke umiddelbart et problem at være i lavindkomstgruppen som studerende. Der er sket en stor stigning i antallet af studerende de seneste 10 år. Ser man bort fra studerendeOg personer der bor sammen med studerende.  , er lavindkomstgruppen kun vokset fra 180.000 i 2000 til 232.000 i 2021. Faktisk er antallet af personer i lavindkomstgruppen ekskl. studerende i 2021 på omtrent samme niveau som i 2008. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk