Indkomstfremgang for alle siden 1987

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden 1987 har alle dele af indkomstfordelingen oplevet fremgang i den disponible indkomst (dvs. efter skat).

Figuren herunder viser, hvor stor indkomstfremgangen har været for forskellige percentiler i indkomstfordelingen. 1. percentil er den procent af befolkningen med de laveste indkomster, mens den 100. percentil er den procent af befolkningen med de højeste indkomster (dvs. top 1 pct.).

Fx har gruppen med de 10-20 pct. laveste indkomster haft en gennemsnitlig stigning på ca. 1 pct. om året i perioden 1987-2016, mens gruppen i 8. og 9. decil har haft en lidt større gennemsnitlig stigning på ca. 1½ pct. om året. Top 1 pct. har haft en gennemsnitlig stigning på godt 3,5 pct. om året, jf. figuren.

Indkomstfremgangen har dermed været størst i toppen af indkomstfordelingen, og derfor er uligheden vokset siden 1987. Men alle indkomstgrupper har oplevet indkomstfremgang. Der er altså ikke tale om, at lavindkomstgruppen har oplevet indkomstnedgang.

Ovenstående beregninger er foretaget ved at opgøre den procentvise stigning for indkomstgrupper i et givet år – fx for top 1 pct. (den 100. percentil). Der er typisk stor udskiftning i personkredsen i de enkelte indkomstgrupper hvert år. Følger man alternativt de samme konkrete personer år for år, så er det de personer, der i udgangspunktet havde de laveste indkomster, der har haft den største indkomstfremgang. Personer med de højeste indkomster, har derimod haft den laveste indkomstfremgang.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør