Hvem har indkomster under fattigdomsgrænsen?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2019 69.400 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,2 pct. af befolkningen.

Den største gruppe af relativt fattige er kontanthjælpsmodtagere med 23.300 personer, svarende til at 12 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er relativt fattige (og dermed at 88 pct. af kontanthjælpsmodtagere ikke er under Thornings fattigdomsgrænse), jf. tabellen. Derudover er bl.a. selvstændige og dagpengemodtagere også overrepræsenterede blandt de relativt fattige, idet hhv. 2 pct. og 2,7 pct. af disse grupper er relativt fattige, hvilket er omtrent dobbelt så højt som for hele befolkningen (1,2 pct.).

Blandt folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere er der meget få relativt fattige (mellem 0,0 og 0,4 pct.). Det skal ses i lyset af, at disse ydelser generelt ligger over fattigdomsgrænsen, og at man typisk modtager dem hele året.

For at modtage fuld folkepension i 2019, skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år i alderen 15-65½ år. Ser man nærmere på de 2.700 folkepensionister under den relative fattigdomsgrænse, har 70 pct. af dem ikke opholdt sig i Danmark i 40 år og modtager derfor ikke fuld folkepension. Dette skal ses i lyset af, at 2 ud af 3 folkepensionisterne under den relative fattigdomsgrænse er indvandrere.

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk