Indvandrere og efterkommere er kraftigt overrepræsenterede blandt de relativt fattige

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2021 67.800 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,2 pct. af befolkningen. 

Ud af de 67.800 relativt fattige personer i 2021, udgøres godt halvdelen af personer med dansk oprindelse (35.200 personer). Indvandrere og efterkommere fra MENAPT-landene udgør 19.600 personerMENAPT er en forkortelse for Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet.  , mens øvrige indvandrere og efterkommere udgør de resterende 13.000 personer, jf. tabellen. 

6,9 pct. af indvandrere og efterkommere fra MENAPT-lande er relativt fattige, og de er dermed kraftigt overrepræsenterede blandt de relativt fattige i 2021, idet 1,2 pct. for hele befolkningen er relativt fattige. Omvendt er personer med dansk oprindelse underrepræsenterede, idet 0,7 pct. er relativt fattige. Indvandrere og efterkommere fra øvrige lande er også overrepræsenterede, idet 2,5 pct. af gruppen er relativt fattige i 2021. 

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk