Indvandrere og efterkommere er kraftigt overrepræsenterede blandt de relativt fattige

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2019 69.400 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,2 pct. af befolkningen.

Ud af de 69.400 relativt fattige personer i 2019, udgøres godt halvdelen af personer med dansk oprindelse (33.700 personer). Indvandrere og efterkommere udgør 35.700 personer.

Indvandrere og efterkommere er dermed kraftigt overrepræsenterede blandt de relativt fattige i 2019. 4,7 pct. af indvandrerne og efterkommerne er relativt fattige, hvilket kan sammenlignes med 1,2 pct. for hele befolkningen, jf. tabellen. Omvendt er personer med dansk oprindelse underrepræsenterede, idet 0,7 pct. er relativt fattige.

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk