Offentlige investeringer på et højt niveau

Type: ABCepos
Table of contents×

De offentlige investeringer udgør i 2023 3,2 pct. af BNP. De offentlige investeringer har været på et højt niveau siden 2010. I perioden 1990-2005 udgjorde de offentlige investeringer ca. 2,8 pct. af BNP i gennemsnit, jf. figuren. De offentlige investeringer voksede markant fra 2,7 pct. af BNP i 2005 til 3,3 pct. af BNP i 2010 og har holdt sig omtrent på eller over dette niveau siden. I 2022 var niveauet dog lidt lavere end de foregående år, herunder pga. høj nominel BNP-vækst i 2022. Finansministeriet forventer at niveauet stiger til 3,5 pct. af BNP i 2025. 

Offentlige investeringer bør gennemføres i det omfang de er samfundsøkonomisk rentable. Produktivitetskommissionen konkluderede, at der i perioden 2002-2013 var blevet gennemført urentable infrastrukturinvesteringer med et samfundsøkonomisk tab på i alt 21 mia. kr. 

De offentlige investeringer udgøres af fx investeringer i sygehuse, veje, skoler, svømmehaller mv. samt forskning og udvikling. 

Fodnoter