Danmark har store automatiske stabilisatorer – mindsker behovet for diskretionær konjunkturpolitik

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er blandt de EU-lande, der har de største automatiske stabilisatorer, jf. figuren. De automatiske stabilisatorer er et udtryk for, i hvor høj grad de offentlige finanser automatisk holder hånden under husholdningernes købekraft i en lavkonjunktur i form af højere indkomstoverførsler (fx dagpenge og kontanthjælp) og lavere skatteindtægter. Tilsvarende dæmper de automatiske stabilisatorer husholdningernes disponible indkomster i en højkonjunktur, hvor færre er på dagpenge, og flere i beskæftigelse medfører større skatteindtægter.

De store automatiske stabilisatorer i Danmark medfører, at behovet for aktiv, diskretionær konjunkturpolitik er mindre end i andre lande. I en højkonjunktur er der således et mindre behov for at Folketinget aktivt træffer beslutning om at stramme finanspolitikken (gennem lavere offentlige udgifter eller højere skatter) end i fx Tyskland, hvor stabilisatorerne er mindre.

Selvom automatiske stabilisatorer umiddelbart kan have positive effekter som konjunkturinstrument, betyder det ikke, at man skal tilstræbe stærke automatiske stabilisatorer gennem et højt skattetryk og høje offentlige udgifter. Det skyldes, at høje skatter og høje indkomstoverførsler reducerer velstandsniveauet. Pointen er udelukkende, at når man fører aktiv, diskretionær finanspolitik i Danmark, skal man tage højde for, at der allerede sker stor automatisk påvirkning af konjunkturerne fra de automatiske stabilisatorer.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk